سواد آینه

پیوندها

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 زنی که مثل تو قبری نداشت مریم هم

 نبود، چون که به تو نیست ، خاک، محرم هم

 

 نشسته اند سر دست پخت سفره ی تو

 به غیر ذات ،همه،  بلکه اسم اعظم هم

 

 همه به سمت تو یا راکعند یا ساجد

 اگر غلط نکنم قبله ی دو عالم هم

 

 گلوی قافیه ها را نواختم تک تک

 همه به وصف شما الکن اند این " هم" هم

 

 وجای قبر تو را هیچ کس نمی داند

 مسیح و حضرت ادریس ، شیث و آدم هم

 

 فدک تمامی دنیاست ، این زیاد نبود

 دریغ میشود از تو ولی همین کم هم

 

 قبول کن به علی سخت سخت می گذرد

 که نیست بر لب تو حال یک "عزیزم" هم

 

 نه سیلی متشابه ، نه محکمات فدک

 نه خاک پوشیه ی گیسوان درهم هم

 

 تمام حرف دلم نیست ، حرف من این است

 زنی که مثل تو قبری نداشت مریم هم...

یاعلی

  • رضا جعفری

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر روز است قرص ماه پس چیست؟

اگر دریاست دلو چاه پس چیست؟

اگر رزمنده خود و جوشنش کو؟

عبا و قامت کوتاه پس چیست

ــــــــــــ

چنین که بی قراری وای بر من

سوار بی مهاری وای بر من

علی اکبر که جوشن داشت آن شد

تو که جوشن نداری وای بر من

ـــــــــــ

خدایا این پسر آیینه ی کیست؟

میان خاک این گنجینه ی کیست؟

صدای خورد گشتن آید اما

صدای استخوان سینه ی کیست؟

یاعلی

  • رضا جعفری

بسم الله الرحمن الرحیم

اون فرشته نیس ولی شونش پر از جبرئیله

پرش از قبیله ی پروازه بالش اصیله

 

به تموم زبونای آخرت حرف میزنه

حافظ قرآن و تورات و زبور و انجیله

 

صد تا موسا از چشای روشنش آب میخورن

هیچ کسی ندیده چی اونور این رود نیله

 

اینکه ما رو چرا از دریای غیبت می بره؟

شبیه بهونه ی قوم بنی اسرائیله

 

وقتی اون بیاد همه عاشق بی دلیل میشن

چون خودش حجت شرعیه هزار تا دلیله

 

همه بخشیده میشن اگه یه بار دعا کنه

استجابت مثه یه گدا به دستاش دخیله

سال هفتاد

یا علی

  • رضا جعفری

بسم الله الرحمن الرحیم

میخواست زیاد باشد اما کم شد

در ِقَلّتِ اسم ،کثرت اعظم شد

الله نشد ، شبیه حوا هم نیست

افسوس رضای جعفری آدم شد!

اردی بهشت ۹۱

یا علی

  • رضا جعفری